Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2018 Szacowanie wartości zamówienia: świadczenie usług cateringowych podczas 18 trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini-kolonii) na terenach 8 dyrekcji parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej określenia wartości zamówienia na usługę wykonania Studium Wykonalności dla projektu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta Informacyjna 1168/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta Informacyjna 1167/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta Informacyjna 1166/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta Informacyjna 1165/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Karta Informacyjna 1165/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Karta Informacyjna 1164/2017 Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2018 Karta Informacyjna 46/2018 Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 GreenTech Polska S.A., Al. Prymasa Tysiąclecia 46/205, 01-242 Warszawa – Zakład Recyklingu Odpadów Opakowaniowych, ul. Płaska 28, 87-100 Toruń Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.04.2018 Karta Informacyjna 795/2017 Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej, 89-400 Sępólno Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o. o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.04.2018 Karta Informacyjna 79/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.04.2018 Karta informacyjna 80/2018 Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/17/07 zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.43.2014.DL, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 oraz instalacji technologicznie powiązanych, zlokalizowanych przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3 w Rypinie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.04.2018 Karta Informacyjna 164/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2018 Karta Informacyjna 273/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2018 Karta informacyjna 330/2018 Szczegóły