Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.05.2018 Karta informacyjna 423/2018 Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Szacowanie wartości zamówienia: organizacja i przeprowadzenie 8-godzinnych warsztatów ornitologicznych i chiropterologicznych dla 40 – osobowej grupy dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w pięciodniowych pobytach (turnusach) pn. „Zielone szkoły” w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2018 Karta Informacyjna 403/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2018 Karta Informacyjna 415/2018 Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Szacowanie wartości zamówienia: świadczenie usług cateringowych podczas 21 trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini-kolonii) na terenach 8 dyrekcji parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 07.05.2018 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2013.AK ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego w m. Zdzisławin, gm. Izbica Kujawska. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2018 Karta Informacyjna 371/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2018 Karta Informacyjna 372/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2018 Karta Informacyjna 272/2018 Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Szacowanie wartości zamówienia: świadczenie usług cateringowych podczas 18 trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini-kolonii) na terenach 8 dyrekcji parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej określenia wartości zamówienia na usługę wykonania Studium Wykonalności dla projektu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta Informacyjna 1168/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta Informacyjna 1167/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta Informacyjna 1166/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta Informacyjna 1165/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Karta Informacyjna 1165/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Karta Informacyjna 1164/2017 Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2018 Karta Informacyjna 46/2018 Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 GreenTech Polska S.A., Al. Prymasa Tysiąclecia 46/205, 01-242 Warszawa – Zakład Recyklingu Odpadów Opakowaniowych, ul. Płaska 28, 87-100 Toruń Szczegóły