Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2018 Karta Informacyjna 319/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2018 Karta Informacyjna 320/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2018 Karta Informacyjna 321/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2018 Karta Informacyjna 322/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta informacyjna 324/201 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta informacyjna 1298/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta informacyjna 1297/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta informacyjna 1296/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta Informacyjna 1295/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta Informacyjna 1294/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta Informacyjna 1293/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta Informacyjna 1292/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta Informacyjna 1291/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta Informacyjna 1290/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta Infrmacyjna 1299/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta Informacyjna 318/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta Informacyjna 317/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2018 Karta Informacyjna 314/2018 Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich Szczegóły