Typ Data Tytuł
Artykuł 09.03.2020 Informacja publiczna o opracowaniu 4 projektów Programu ochrony powietrza dla strefy: kujawsko-pomorskiej, aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek oraz o konsultacjach społecznych dot. ww. projektów. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2020 Karta informacyjna 88/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2020 Karta informacyjna 87/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2020 Karta informacyjna 161/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do chowu trzody chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Broniewo gm. Złotniki Kujawskie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji usytuowanych na terenie Damix Sp. z o.o. przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3 w Rypinie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrwanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. w związku z eksploatacją instalacji: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papieru, elektrociepłowni (EC),składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego, składowiska żużla i popiołu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011 r., znak: ŚG.I.mc.7624/43/10 ze zm. na eksploatację instalacji wchodzących w skład Obszaru Produkcji Tworzyw Sztucznych ANWIL S.A. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.20.2016.AJ. na eksploatację instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, zlokalizowanej przy ul. Parkowej 56 w Grudziądzu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2019 Karta Informacyjna 123/2019 Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy dotyczącej nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcy autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone, w ustawowym terminie i wskazujące nowym termin jej załatwienia. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Instalacja do chowu trzody chlewnej w miejscowości Cerekwica, gmina Żnin, powiat żniński. Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Instalacja do chowu trzody chlewnej w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Instalacja do chowu trzody chlewnej w miejscowości Puzdrowiec, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Instalacja do chowu trzody chlewnej w miejscowości Brześć, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Bielawy, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Instalacja do chowu trzody chlewnej w miejscowości Włoszanowo, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński. Szczegóły