Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.03.2018 Karta Informacyjna 1101/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.03.2018 Karta Informacyjna 1100/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.03.2018 Karta Informacyjna 1099/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.03.2018 Karta Informacyjna 1098/2017 Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Szacowanie kosztów wykonania ekspertyzy oraz instrukcji prowadzenia zamykanego z urzędu składowiska odpadów. Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o. o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2018 Karty informacyjna 1163/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2018 Karta Informacyjna 1162/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2018 Karta Informacyjna 1159/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2018 Karta Informacyjna 1158/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2018 Karta Informacyjna 1157/2017 Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Dostawa dziewięciu kompletów odzieży roboczej dla „zielonych edukatorów” zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2018 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.11.2017, udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla GreenTech Polska S.A. Al. Prymasa Tysiąclecia 46/205, 01-242 Warszawa, na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych organicznych substancji chemicznych – węglowodorów, zlokalizowanej w Zakładzie Recyklingu Odpadów Opakowaniowych ul. Płaska 28, 87-100 Toruń. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.02.2018 Karta Informacyjna 45/2018 Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Dostawa dziewięciu kompletów odzieży roboczej dla „zielonych edukatorów” zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Usługa opracowania oprawy graficznej i druku trzech gier terenowych dotyczących podniesienia świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego wśród dzieci i młodzieży, w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Wykonanie usług szkoleniowych przez dwóch Prelegentów /Wykładowców podczas ośmiu jednodniowych szkoleń dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” w zakresie: aspekty prawne prowadzenia różnych typów działalności gospodarczej na terenach chronionych. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazowego Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazowego Borów Tucholskich Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazowego Szczegóły