Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta Informacyjna 604/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta Informacyjna 607/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta Informacyjna 602/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2017 Karta Informacyjna 654/2017 Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 „Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024″ Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2017 Karta Informacyjna 641/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2017 Karta Informacyjna 612/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Karta Informacyjna 601/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Karta Informacyjna 600/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Karta Informacyjna 583/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Karta Informacyjna 582/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Karta Informacyjna 585/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Karta Informacyjna 598/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Karta Informacyjna 599/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Karta Informacyjna 585/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Karta Informacyjna 590/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Karta Informacyjna 589/2017 Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.6.2017, tj. zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. dla MONDI ŚWIECIE S.A., w związku z eksploatacją instalacji: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papierów i tektury; elektrociepłowni (EC); składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego; składowiska żużla i popiołu; zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Karta Informacyjna 531/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2017 Karta Informacyjna 584/2017 Szczegóły