Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2017 Karta Informacyjna 550/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2017 Karta Informacyjna 547/2017 Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o. w Chełmnie na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie gmina Chełmno, do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie oraz wygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.29.2017. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2017 Karta Informacyjna 551/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2017 Karta informacyjna 549/2017 Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Toruńskim Wodociągom Sp. z o. o., na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z uzbrojeniem na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w miejscowości Złotoria, w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla gminy Obrowo”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2017 Karta Informacyjna 548/2017 Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania projektu graficznego i druku broszur edukacyjnych, plakatów i naklejek informacyjnych dotyczących podniesienia świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego wśród dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 O zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.7.2017, stanowiąca zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.16.2014.AMK dla CIECH Soda Polska S.A., w związku z eksploatacją Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY w Inowrocławiu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2017 Karta Informacyjna 532/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2017 Karta Informacyjna 542/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2017 Karta Informacyjna 541/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta Informacyjna 971/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta Informacyjna 968/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta Informacyjna 913/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta Informacyjna 912/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta Informacyjna 911/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta informacyjna 910/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta Informacyjna 907/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta Informacyjna 906/2016 Szczegóły