Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta Informacyjna 1265/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta Informacyjna 1264/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta Informacyjna 1263/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta Informacyjna 1262/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2017 Karta Informacyjna 537/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.09.2017 Karta Informacyjna 533/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2017 Karta Informacyjna 1261/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2017 Karta informacyjna 654/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2017 Karta informacyjna 653/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 507/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 513/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 515/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 69/2017 Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. S.A. Oddział w Polsce w Warszawie, na wydobywanie piasku i żwiru na działce nr 351/3 obręb ewid. 0021 Rynarzewo, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Noteci. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 503/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2017 Karta informacyjna 512/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2017 Karta informacyjna 509/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Karta Informacyjna 510/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Karta Informacyjna 511/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Karta informacyjna 508/2017 Szczegóły