Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 513/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 515/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 69/2017 Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. S.A. Oddział w Polsce w Warszawie, na wydobywanie piasku i żwiru na działce nr 351/3 obręb ewid. 0021 Rynarzewo, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Noteci. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 503/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2017 Karta informacyjna 512/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2017 Karta informacyjna 509/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Karta Informacyjna 510/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Karta Informacyjna 511/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Karta informacyjna 508/2017 Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.43.2013, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego GOTEC POLSKA Sp. z o. o., ul. Polna 7, Komorniki, 55-300 Środa Śląska, Zakład w Jastrzębiu na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu betonowego wód opadowych i roztopowych do rowu melioracji szczegółowej zlokalizowanego na działce nr 250/1 w Jastrzębiu oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ww. rowu z terenu Zakładu (zlewnia nr 1) w Jastrzębiu i do ziemi poprzez zbiornik retencyjno-chłonny z terenu Zakładu (zlewnia nr 2) w Jastrzębiu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Karta Informacyjna 505/2017 Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Odlewni Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna, Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz na wykonanie urządzenia wodnego, tj. drenażu w postaci koryt drenażowych na działce nr 154/3 obręb Lisie Katy, gmina Grudziądz oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych poprzez koryta drenażowe do ziemi powstających na terenie Odlewni Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna, Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Karta Informacyjna 506/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Karta Informacyjna 504/2017 Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Przystąpienie do konsultacji projektu „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2017 Karta informacyjna 486/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2017 Karta informacyjna 488/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2017 Karta informacyjna 489/2017 Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gdańsk Transport Company S.A. w Sopocie, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z autostrady A1 na odcinku II Grudziądz – Lisewo (w km 98+400 – 114+000) do wód powierzchniowych (rz. Młynówka, Struga Żaki) i do ziemi oraz wygaszenie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2007 r., znak: WSiRiRW-III-EŚ/6811/19/07, w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z autostrady A-1 Nowe Marzy-Czerniewice, odcinek II Grudziądz – Lisewo od km 98+400 do km 114+000. Szczegóły