Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2017 Karta Informacyjna 403/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2017 Karta Informacyjna 402/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2017 Karta Informacyjna 401/2017 Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Wykonanie merytorycznego opracowania, niezbędnego do przystąpienia do procedury utworzenia parku krajobrazowego na terenie powiatu grudziądzkiego (na terenie gmin Grudziądz i Rogóźno), wydzielonego w znacznej części z Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Karta Informacyjna 400/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Karta Informacyjna 399/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Karta Informacyjna 428/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Karta Informacyjna 427/2017 Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Wykonanie usług szkoleniowych przez dwóch Prelegentów/Wykładowców podczas ośmiu jednodniowych szkoleń dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Wykonanie usług szkoleniowych przez trzech Prelegentów w ramach czterech dwudniowych prelekcji wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz zapewnienia wsparcia merytorycznego (usługi edukacyjne) dla „Zielonych Edukatorów” i innych osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Oszacowanie wartości: „Wykonania merytorycznego opracowania, niezbędnego do przystąpienia do procedury utworzenia parku krajobrazowego na terenie powiatu grudziądzkiego (na terenie gmin Grudziądz i Rogóźno), wydzielonego w znacznej części z Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Karta informacyjna 342/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Karta Informacyjna 341/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Karta Informacyjna 340/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Karta Informacyjna 397/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Karta Informacyjna 395/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Karta Informacyjna 396/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2017 Karta Informacyjna 398/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2017 Karta Informacyjna 374/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2017 Karta Informacyjna 373/2017 Szczegóły