Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2017 Karta Informacyjna 372/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2017 Karta Informacyjna 371/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Karta Informacyjna 369/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Karta Informacyjna 368/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 363/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 362/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 361/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 360/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 359/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 358/2017 Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: ŚG-I.7222.1.2015/DM, wydanego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o. o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin w Puszczy Miejskiej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 357/2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Janusza Wilczka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Drabex” Janusz Wilczek, ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w związku z prowadzeniem galwanizerni i lakierni zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Stalowej 1. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 354/2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z aglomeracji Włocławek do wód rzeki Wisły w km 684, oczyszczonych na urządzeniach Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku oraz odprowadzanie nadmiaru ścieków z przelewu burzowego zlokalizowanego na terenie przepompowni głównej na działce nr 67/2 obręb Włocławek do wód rzeki Wisły w km 681. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta informacyjna 353/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 348/2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Halinę Karmolińską-Słotkowską w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu sektorów nr 1 i 2 kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 31/1 i 32 obręb Osnowo w miejscowości Osnowo do ziemi. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 347/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 340/2017 Szczegóły