Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Karta informacyjna 342/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Karta Informacyjna 341/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Karta Informacyjna 340/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Karta Informacyjna 397/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Karta Informacyjna 395/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Karta Informacyjna 396/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2017 Karta Informacyjna 398/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2017 Karta Informacyjna 374/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2017 Karta Informacyjna 373/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2017 Karta Informacyjna 372/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2017 Karta Informacyjna 371/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Karta Informacyjna 369/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Karta Informacyjna 368/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 363/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 362/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 361/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 360/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 359/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 358/2017 Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: ŚG-I.7222.1.2015/DM, wydanego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o. o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin w Puszczy Miejskiej. Szczegóły