Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2017 Karta Informacyjna 318/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2017 Karta Informacyjna 317/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2017 Karta Informacyjna 319/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.05.2017 Karta Informacyjna 306/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.05.2017 Karta Informacyjna 305/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.05.2017 Karta Informacyjna 304/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2017 Karta Informacyjna 303/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2017 Karta Informacyjna 302/2017 Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 D&R Dispersions and Resins Sp. z o. o., ul. Duninowska 9; 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Tele-Fonika Kable S.A., ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Lafarge Cement S.A. – Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – EC Bydgoszcz II, ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Na określenie szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust. 1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.Uz 2015 roku, poz. 2164) dotyczącego opracowania dokumentacji projektowych (ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazowego dla 30 Obszarów Chronionego Krajobrazu) w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 EUR”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2017 Karta Informacyjna 293/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2017 Karta Informacyjna 288/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Karta Informacyjna 275/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Karta Informacyjna 268/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Karta Informacyjna 267/2017 Szczegóły