Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 357/2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Janusza Wilczka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Drabex” Janusz Wilczek, ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w związku z prowadzeniem galwanizerni i lakierni zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Stalowej 1. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 354/2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z aglomeracji Włocławek do wód rzeki Wisły w km 684, oczyszczonych na urządzeniach Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku oraz odprowadzanie nadmiaru ścieków z przelewu burzowego zlokalizowanego na terenie przepompowni głównej na działce nr 67/2 obręb Włocławek do wód rzeki Wisły w km 681. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta informacyjna 353/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 348/2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Halinę Karmolińską-Słotkowską w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu sektorów nr 1 i 2 kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 31/1 i 32 obręb Osnowo w miejscowości Osnowo do ziemi. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 347/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 340/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 342/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 341/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 345/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 344/2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w związku z prowadzeniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 45. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 346/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2017 Karta Informatyczna 328/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2017 Karta Informacyjna 327/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2017 Karta Informacyjna 326/2017 Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 System Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ” S.A., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa – Tłocznia Gazu i Systemowa Stacja Regulacyjno-Pomiarowa Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROTECH” Sp. z o. o., ul. Mleczarska 18A, 87-500 Rypin Szczegóły