Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Karta Informacyjna 269/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Karta Informacyjna 274/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.05.2017 Karta Informacyjna 270/2017 Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.18.2015.AK, tj. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Radunek, 88-324 Jeziora Wielkie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.05.2017 Karta Informacyjna 273/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2017 Karta Informacyjna 268/2017 Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne nad torem regatowym i rzeką Brdą w km 1+970 napowietrznej dwutorowej linii energetycznej 400 kV Jasiniec-Pątnów; przejście napowietrzną linią energetyczną nad kanałem A-Łęgnowo i nad prawobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym kanału A-Łęgnowo; wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót związanych z budową linii energetycznej 400 kV Jasiniec-Pątnów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach nr 13/2, 1/1, 1/2 obręb ewid. 273, nr 4/2, 4/1 obręb ewid. 261, nr 1/2, 1/1 obręb ewid. 258, nr 11 obręb ewid. 259, nr 10, 7, 5/14, 5/10, 5/12 obręb ewid. 237 m. Bydgoszcz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2017 Karta Informacyjna 247/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2017 Karta Informacyjna 248/2017 Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „IRMET” Andrzej Figiela, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Kierzkowo do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2017 Karta Informacyjna 234/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2017 Karta Informacyjna 230/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2017 Karta Informacyjna 652/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2017 Karta Informacyjna 651/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2017 Karta Informacyjna 650/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2017 Karta Informacyjna 546/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 544/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 542/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 540/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 538/2016 Szczegóły