Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta Informacyjna 822/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta Informacyjna 821/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta Informacyjna 820/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta Informacyjna 819/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta Informacyjna 818/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta Informacyjna 817/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2017 Karta Informacyjna 1155/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2017 Karta Informacyjna 1154/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2017 Karta Informacyjna 1153/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2017 Karta Informacyjna 1152/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2017 Karta Informacyjna 1151/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2017 Karta Informacyjna 1150/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2017 Karta Informacyjna 1149/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2017 Karta Informacyjna 1148/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2017 Karta Informacyjna 1144/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2017 Karta Informacyjna 98/2017 Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejących przepustów i odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie odcinków rowów melioracyjnych wraz z umocnieniami, wykonanie w ramach przebudowy sieci melioracyjnej odcinka rurociągu melioracyjnego i przepustów pod drogami dojazdowymi oraz wykonanie robót w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: Białe Błota (bez węzła) – Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2017 Karta Informacyjna 1143/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2017 Karta Informacyjna 1327/2016 Szczegóły