Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 30/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 29/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 48/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 47/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 46/2017 Szczegóły
Artykuł 14.02.2017 Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2009 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/42/08 ze zm. dla GOTEC POLSKA Sp. z o. o., Komorniki, ul. Polna 7, 55-300 Środa Śląska, w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie oraz instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanych w Zakładzie w Jastrzębiu, Jastrzębie 1A, 87-322 Jastrzębie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 45/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.02.2017 Karta Informacyjna nr 27/2017 Szczegóły
Artykuł 08.02.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „CERPLON” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o. o., Cerekwica 1, 88-400 Żnin na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni Spółki „UŚCIKOWO-Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (działka nr ewid. 93/16, obręb Cerekwica, gm. Żnin) zakładową kanalizacją deszczową poprzez wylot w stawie do ziemi (działka nr ewid. 93/4, obręb Cerekwica, gm. Żnin). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2017 Karta informacyjna 22/2017 Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2017 Karta Informacyjna 16/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2017 Karta Informacyjna 15/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2017 Karta Informacyjna 13/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2017 Karta Informacyjna 11/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2017 Karta Informacyjna 12/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta Informacyjna 706/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta Informacyjna 705/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta Informacyjna 704/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta Informacyjna 703/2016 Szczegóły