Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.02.2017 Karta Informacyjna 36/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.02.2017 Karta Informacyjna 35/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2017 Karta Informacyjna 65/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2017 Karta Informacyjna 64/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2017 Karta Informacyjna 68/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2017 Karta Informacyjna 66/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2017 Karta Informacyjna 34/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2017 Karta Informacyjna 33/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2017 Karta Informacyjna 32/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 31/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 30/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 29/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 48/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 47/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 46/2017 Szczegóły
Artykuł 14.02.2017 Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2009 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/42/08 ze zm. dla GOTEC POLSKA Sp. z o. o., Komorniki, ul. Polna 7, 55-300 Środa Śląska, w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie oraz instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanych w Zakładzie w Jastrzębiu, Jastrzębie 1A, 87-322 Jastrzębie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Karta Informacyjna 45/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.02.2017 Karta Informacyjna nr 27/2017 Szczegóły
Artykuł 08.02.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „CERPLON” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o. o., Cerekwica 1, 88-400 Żnin na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni Spółki „UŚCIKOWO-Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (działka nr ewid. 93/16, obręb Cerekwica, gm. Żnin) zakładową kanalizacją deszczową poprzez wylot w stawie do ziemi (działka nr ewid. 93/4, obręb Cerekwica, gm. Żnin). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2017 Karta informacyjna 22/2017 Szczegóły