Typ Data Tytuł
Artykuł 15.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2016 Karta Informacyjna 691/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2016 Karta Informacyjna 692/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2016 Karta Informacyjna 693/2016 Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”. Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”. Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 629/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 628/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 627/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 626/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 508/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 506/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 505/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 504/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 503/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 502/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta Informacyjna 603/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta Informacyjna 602/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta Informacyjna 601/2016 Szczegóły