Typ Data Tytuł
Artykuł 27.01.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2017 Karta Informacyjna 16/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2017 Karta Informacyjna 15/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2017 Karta Informacyjna 13/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2017 Karta Informacyjna 11/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2017 Karta Informacyjna 12/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta Informacyjna 706/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta Informacyjna 705/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta Informacyjna 704/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta Informacyjna 703/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta Informacyjna 707/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2016 Karta Informacyjna 721/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Karta Informacyjna 690/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Karta Informacyjna 689/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Karta Informacyjna 688/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Karta Informacyjna 685/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Karta Informacyjna 684/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Karta Informacyjna 619/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Karta Informacyjna 618/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Karta Informacyjna 497/2016 Szczegóły