Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Karta Informacyjna 496/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Karta Informacyjna 495/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2016 Karta Informacyjna 475/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2016 Karta Informacyjna 708/2016 Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 O zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.8.2016.SN, tj. pozwolenie zintegrowane dla EDF Gaz Toruń Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MWt, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta Informacyjna 664/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2016 Karta Informacyjna 699/2016 Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Informacja o opracowaniu projektów dokumentów pn.: „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”; Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”; Program ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”; Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5″, a także rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektów. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2016 Karta Informacyjna 698/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2016 Karta Informacyjna 697/2016 Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2016 Karta Informacyjna 691/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2016 Karta Informacyjna 692/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2016 Karta Informacyjna 693/2016 Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”. Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”. Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 629/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 628/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 627/2016 Szczegóły