Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta Informacyjna 600/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta Informacyjna 599/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta Informacyjna 472/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta Informacyjna 471/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta Informacyjna 470/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta Informacyjna 469/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta Informacyjna 468/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2016 Karta Informacyjna 466/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.11.2016 Karta Informacyjna 659/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2016 Karta Informacyjna 366/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2016 Karta Informacyjna 364/2016 Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.19.2015.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlerów kurzych o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Radunek 1, gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński, prowadzonej przez Kazimierza Nowińskiego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2016 Karta Informacyjna 367/2016 Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Wniosek Pana Bartosza Woźniaka, Samszyce 26, 88-220 Osięciny o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Samszyce, gmina Osięciny, powiat radziejowski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2016 Karta Informacyjna 360/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2016 Karta Informacyjna 363/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2016 Karta Informacyjna 362/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta Informacyjna 344/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta Informacyjna 343/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta Informacyjna 342/2016 Szczegóły