Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2016 Karta Informacyjna 364/2016 Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.19.2015.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlerów kurzych o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Radunek 1, gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński, prowadzonej przez Kazimierza Nowińskiego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2016 Karta Informacyjna 367/2016 Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Wniosek Pana Bartosza Woźniaka, Samszyce 26, 88-220 Osięciny o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Samszyce, gmina Osięciny, powiat radziejowski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2016 Karta Informacyjna 360/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2016 Karta Informacyjna 363/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2016 Karta Informacyjna 362/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta Informacyjna 344/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta Informacyjna 343/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta Informacyjna 342/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta Informacyjna 341/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2016 Karta Informacyjna 340/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2016 Karta Informacyjna 338/2016 Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Prezydenta Grudziądza z dnia 14 kwietnia 2008 r., znak: GK.7642-1/08, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2009 r., znak: ŚG.I.ed.7624/6/09 ze zm. dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o., ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz w związku z eksploatacją instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2016 Karta Informacyjna 339/2016 Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CIRCLE K Polska Sp. z o. o. w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce nr 8 obręb ewid. 0035 Szewo-Grabina, gm. Lubień Kujawski, służącego do ujmowania wód podziemnych na potrzeby Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Lubień Południe przy autostradzie A1. Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r., znak: ŚG-I-G.7222.8.2016/MB – zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o., ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lipno. Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania aktualizacji programów ochrony powietrza. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta Informacyjna 332/2016 Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Uchwała Nr 36/1454/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu”. Szczegóły