Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2016 Karta Informacyjna 290/2016 Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Zielonej Strugi, na jej lewym brzegu w km 30+409, ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków bytowych, ścieków przemysłowych i wód opadowych lub roztopowych oraz wód drenażowych z odwodnienia obiektów Bazy Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2016 Karta Informacyjna 289/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 282/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 283/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 281/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 280/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 279/2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne napowietrznej linii energetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2016 Karta Informacyjna 278/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2016 Karta Informacyjna 276/2016 Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 11.08.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.91.2016 dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w ramach realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 7: „Jaroszewo (bez węzła) – granica województwa, o długości około 25,1 km” Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2016 roku, znak ŚG.IV.7222.14.2015.AMK – tj. o pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych wraz z instalacjami towarzyszącymi: Instalacją do produkcji soli i Instalacją kolei linowo–towarowej do transportu kamienia wapiennego oraz dla Instalacji do składowania odpadów, składowiska odpadów nietechnologicznych (staw nr 9) i składowiska odpadów z czyszczenia obiektów technologicznych (stawy nr 18a i 18b) zlokalizowanych w Janikowie przy ul. Przemysłowej 30, na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2016 Karta Informacyjna 265/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2016 Karta Informacyjna 274/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2016 Karta Informacyjna 273/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2016 Karta Informacyjna 275/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2016 Karta Informacyjna 272/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2016 Karta Informacyjna 270/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2016 Karta Informacyjna 271/2016 Szczegóły