Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 180/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 179/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 178/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 177/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 176/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 175/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 174/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 173/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 172/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 171/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Karta Informacyjna 170/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Karta Informacyjna 169/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Karta Informacyjna 168/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek STRUGA S.A. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie zakładu należącego do STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta Informacyjna 201/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. regulację rowu melioracyjnego o nazwie Doprowadzalnik A wraz z wykonaniem przepustu w obrębie km 1+864 projektowanej drogi ekspresowej S-5, w gminie Szubin. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta Informacyjne 197/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek FLALIA Flavio Prandin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu i kasacji pojazdów w m. Płowce Drugie, gm. Radziejów, do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o.o. w Radziejowie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta Informacyjna 198/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Karta informacyjna 200/2016 Szczegóły