Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2018 Karta Informacyjna 817/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2018 Karta Informacyjna 847/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2018 Karta Informacyjna 846/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2018 Karta Informacyjna 844/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2018 Karta Informacyjna 842/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2018 Karta Informacyjna 908/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2018 Karta Informacyjna 827/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2018 Karta Informacyjna 811/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2018 Karta Informacyjna 830/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2018 Karta informacyjna 829/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2018 Karta Informacyjna 828/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2018 Karta Informacyjna 815/2018 Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji 1-dniowego 8-godzinnego szkolenia dotyczącego zdobycia praktycznych umięjętności obsługi oprogramowania i narzędzi klasy GIS (geograficzny system informacji) w zakresie możliwości wykorzystnia w/w w pracach nad obszarami chronionego krajobrazu i parkami krajobrazowymi w województwie kujawsko-pomorskim, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.10.2018 Karta Informacyjna 843/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2018 Karta Informacyjna 845/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2018 Karta Informacyjna 842/2018 Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Informacja i rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie parków krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2018 Karta informacyjna 831/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2018 Karta Informacyjna 832/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2018 Karta Informacyjna 871/2017 Szczegóły