Typ Data Tytuł
Artykuł 09.07.2019 Informacja w sprawie naboru kandydatów na członków V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 27/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Oferta z dnia 18 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Oferta złożona w trybie uproszczonym w dniu 11 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Wyniki konkursu 13/2019 Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Oferta z dnia 13.05.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym Oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia” Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Oferta z dnia 23.04.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie „zespolaki” Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Oferta z dnia 18.04.2019 r. złożona przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Wyniki otwartego konkursu nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2019 Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Oferta z dnia 3 kwietnia 2019 r. złożona przez Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Oferta z dnia 29 marca 2019 r. złożona przez Parafialny Klub Seniora im. Jana Pawła II Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Oferta z dnia 02.04.2019 r. złożona przez Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Oferta z dnia 28.03.2019 r. złożona przez Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Oferta z dnia 25 marca 2019 r. (data wpływu: 25.03.2019 r.) złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko – Pomorski Oddział Regionalny Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Oferta z dnia 19 marca 2019 r. (data wpływu: 25.03.2019 r.) złożona przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym Oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia” Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Oferta z dnia 20 marca 2019 r. złożona przez Stowarzyszenie Małyssak Szczegóły
Artykuł 12.03.2019 Wyniki konkursu ofert nr 17/2019 pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”. Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Wyniki konkursu ofert nr 12/2019, 13/2019 oraz 14/2019 Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” Szczegóły