Typ Data Tytuł
Artykuł 07.12.2016 Uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Oferta z dnia 21 listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Oferta z dnia 25 października 2016 r. (data wpływu do Urzędu 28 października 2016 r.) Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Oferta z dnia 25 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zapytanie ofertowe z dnia 24.10.2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Oferta z dnia 19 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Zapytanie w procesie rozeznania rynku na realizację usługi obejmującej przygotowanie i realizację 2 jednodniowych szkoleń dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych Lokalnych Grup Działania działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu funduszy europejskich 2014-2020 oraz jednodniowego szkolenia z zakresu animacji lokalnej dla pracowników Lokalnych Grup Działania. Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Dane teleadresowe Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pnemokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Oferta z dnia 15 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Oferta z dnia 6 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Zapytanie ofertowe z dnia 2 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 oferta z dnia 30 sierpnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Zapytanie w procesie rozeznania rynku na realizację usługi obejmującej szkolenie z zakresu zamówień publicznych dla Lokalnych Grup Działania działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Oferta z dnia 1 sierpnia 2016 r. złożona przez Fundację na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej i Dobrego Życia Seniorów „Łączymy Pokolenia” Szczegóły
Artykuł 27.06.2016 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Artykuł 27.06.2016 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Oferta z dnia 13 czerwca 2016 r. złożona przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 21.06.2016 Oferta z dnia 14 czerwca 2016 r. Szczegóły