Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2016 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.03.2016 Wydawanie zezwoleń podmiotom leczniczym na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.03.2016 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.03.2016 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.03.2016 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a) w drodze otwartego konkursu ofert b) z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.03.2016 Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.03.2016 Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.03.2016 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Roczny Program współpracy na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Wieloletni Program współpracy na lata 2016-2020 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2016 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 8/2016 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 17/2016 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 7/2016 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 6/2016 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 19/2016 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 12/2016 Szczegóły