Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 3/2016 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 4/2016 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 5/2016 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 16/2016 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 10/2016 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 9 lutego 2016 r. złożonej przez Specjalistyczną Pomoc Rodzinom „Nadzieja”. Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 9 lutego 2016 r. złożonej przez Specjalistyczną Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 8 lutego 2016 r. złożonej przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem w Toruniu Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 8 lutego 2016 r. Szczegóły