Typ Data Tytuł
Artykuł 04.02.2019 Raporty końcowe z realizacji programów polityki zdrowotnej Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Wykazy uchybień w zakresie oceny formalnej opublikowane w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2019 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2019 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2019 Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2019 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Komunikat z dnia 9 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Oferta z dnia 04.01.2019 r. złożona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Oferta z dnia 04.01.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Oferta z dnia 02.01.2019 r. złożona przez STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ICH RODZIN „DZIEWIĘTNASTKA” Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Decyzja nr 5/2018 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji na lata 2015-2019 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Oferta z dnia 23 listopada 2018 r. złożona przez Witaj świecie! sp. z o.o. (Spółka non-profit) Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Oferta z dnia 15 listopada 2018 r. przez Fundację Rozwoju SYNERGIA Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Wyniki konkursu nr 27/2018 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Oferta z dnia 8 listopada 2018 r. złożona przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” w Toruniu Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Wyniki konkursu nr 13/2018 Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 27/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Oferta złożona w dniu 19 września 2018 r.przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Ośrodki adopcyjne uprawnione do prowadzenia procedur adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły