Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 21.02.2019 Karta informacyjna Nr 4/K/DZ/2019 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2019 Karta informacyjna Nr 3/K/DZ/2019 Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2019 Karta informacyjna Nr 1/K/DZ/2019 Wydawanie zezwoleń podmiotom leczniczym na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 Raporty końcowe z realizacji programów polityki zdrowotnej Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Wykazy uchybień w zakresie oceny formalnej opublikowane w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.01.2019 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2019 Karta informacyjna 3/SE/K/2019 „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2019 Karta informacyjna Nr 2/SE/K/2019 „Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2019 Karta informacyjna Nr 1/SE/K/2019 „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Komunikat z dnia 9 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Oferta z dnia 04.01.2019 r. złożona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Oferta z dnia 04.01.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Oferta z dnia 02.01.2019 r. złożona przez STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ICH RODZIN „DZIEWIĘTNASTKA” Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.12.2018 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.12.2018 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Decyzja nr 5/2018 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji na lata 2015-2019 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Oferta z dnia 23 listopada 2018 r. złożona przez Witaj świecie! sp. z o.o. (Spółka non-profit) Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Oferta z dnia 15 listopada 2018 r. przez Fundację Rozwoju SYNERGIA Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Wyniki konkursu nr 27/2018 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Szczegóły