Typ Data Tytuł
Artykuł 24.09.2020 XXIV sesja Sejmiku Województwa – 31.08.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 25.09.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 25.09.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie konieczności podjęcia dalszych działań w zakresie wybudowania przeprawy mostowej przez Wisłę w Siarzewie– KS-S.0003.24.2020 Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 21.09.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 24.09.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 23.09.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 zapytanie radnego Łukasza Krupy w sprawie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku – KS-S.0003.22.2020 Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 interpelacja radnej Katarzyny Lubańskiej w sprawie udzielenia informacji na temat rozliczenia finansowego i realizacji umowy w zakresie przedmiotowym na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno – KS-S.0003.21.2020 Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 24.08.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 28.08.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 28.08.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 27.08.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rewizyjna – posiedzenie odwołane Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 25.08.2020 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 27.08.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 31.08.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Petycja KS-P.153.2.2020 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie podjęcia pilnych działań poprawiających połączenia kolejowe gminy Śliwice z Tucholą i Bydgoszczą – KS-S.0003.20.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie pilnego remontu drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku Łyskowo – Gostycyn – KS-S.0003.19.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie uchwały dotyczącej wprowadzenia na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji – KS-S.0003.18.2020 Szczegóły