Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2021 22.09.2021 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 24.09.2021 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 22.09.2021 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 15.09.2021 20.09.2021 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 15.09.2021 17.09.2021 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 09.09.2021 23.09.2021 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 09.09.2021 20.09.2021 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa. Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 23.09.2021 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 07.09.2021 21.09.2021 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 UCHWAŁA NR XXXV/519/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 UCHWAŁA NR XXXV/518/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 UCHWAŁA NR XXXV/517/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 UCHWAŁA NR XXXV/516/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubicz Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 UCHWAŁA NR XXXV/515/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021” Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 UCHWAŁA NR XXXV/514/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 UCHWAŁA NR XXXV/513/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 UCHWAŁA NR XXXV/512/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 UCHWAŁA NR XXXV/511/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 UCHWAŁA NR XXXV/510/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 UCHWAŁA NR XXXV/509/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły