Typ Data Tytuł
Artykuł 09.06.2021 24.06.2021 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 14.06.2021 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie upamiętnienia czterdziestej rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/483/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/482/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/481/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/480/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/479/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/478/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/477/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/476/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021” Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/475/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/474/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie projektu statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/473/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie projektu statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/472/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/471/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/470/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/469/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/467/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Protokół NR XXXI/21 z XXX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 kwietnia 2021 r. Szczegóły