Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/346/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/345/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/344/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/343/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/342/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/341/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/340/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/339/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/338/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/337/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/336/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/335/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/334/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 XXIII sesja Sejmiku Województwa – 22.06.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 17.06.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 XXII uroczysta sesja Sejmiku Województwa – 07.06.2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 19.06.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 15.06.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 XXI sesja Sejmiku Województwa – 25.05.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 XX uroczysta sesja Sejmiku Województwa – 18.05.2020 r. Szczegóły