Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/298/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/297/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/296/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przekazania skargi do organu właściwego Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/295/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpoznania skargi Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/294/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/293/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/292/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/291/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/290/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/289/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/288/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/287/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/286/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/285/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/284/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 XIV sesja Sejmiku Województwa – 24.02.2020 r. Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 interpelacja radnego Jerzego Gawędy w sprawie rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KS-S.0003.4.2020 Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie możliwości pozyskania środków w ramach czwartej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Region przyjazny środowisku – KS-S.0003.3.2020 Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy – KS-S.0003.2.2020 Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 protokół Nr XIII/20 z XIII uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 10 stycznia 2020 r. Szczegóły