Typ Data Tytuł
Artykuł 28.02.2020 protokół Nr XII/19 z XII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Petycja KS-P.153.1.2020 Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie budowy przedszkola dla dzieci słabo widzących i niewidomych przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Brailleʼa w Bydgoszczy – KS-S.0003.1.2020 Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 18.02.2020 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 21.02.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 20.02.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 20.02.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 20.02.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 20.02.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 17.02.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 XIII – uroczysta sesja Sejmiku Województwa – 10.01.2020 r. Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 XII sesja Sejmiku Województwa – 16.12.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ludwika Antoniego Rydygiera w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uczczenia 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/280/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dębowa Łąk Szczegóły