Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/279/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rogowo Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/278/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Włocławskiego Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/277/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Obywatelstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wyróżnienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz sposobu ich nadawania oraz procedury honorowania i wyróżniania Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/276/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/275/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/274/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/272/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/271/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/270/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/269/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/268/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/267/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/266/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/265/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad Notecią Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 09.12.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 16.12.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 02.12.2019 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej oraz w obszarze Polityki Spójności Unii Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie biologizacji rolnictwa jako fundamentu ochrony i poprawy jakości gleb w Strategii Rozwoju Rolnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2021-2027 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2019 UCHWAŁA NR XI/258/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich Szczegóły