Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/222/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 25 w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/221/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/220/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centru Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/219/19 SEJMIKUWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/218/19 SEJMIKUWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/217/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/216/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/214/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/213/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/212/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/211/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/210/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/209/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/208/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/207/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/206/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/205/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/204/19SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/203/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/202/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019r.w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły