Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/480/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/479/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/478/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/477/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/476/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021” Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/475/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/474/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie projektu statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/473/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie projektu statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/472/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/471/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/470/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/469/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 UCHWAŁA NR XXXII/467/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Protokół NR XXXI/21 z XXX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 XXXII sesja Sejmiku Województwa – 24.05.2021 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie podjęcia działań kontrolnych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu oraz wykazu przyznanych przez dyrektorów WORD wysokości premii i nagród dla kadry kierowniczej i zarządczej w latach 2015-2020 – KS-S.0003.5.2021 Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 21.05.2021 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 20.05.2021 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 21.05.2021 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 20.05.2021 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły