Typ Data Tytuł
Artykuł 03.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 19.10.2017 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 16.10.2017 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 16.10.2017 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 16.10.2017 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 03.10.2017 19.10.2017 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wspólnych działań na rzecz likwidacji skutków nawałnicy, jaka przeszła nad częścią województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie sytuacji w rolnictwie w związku z obfitymi i nawalnymi opadami deszczu skutkującymi podtopieniami gruntów rolnych i będących na nich upraw Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/615/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA Nr XXXVI/614/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/613/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/612/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/611/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA Nr XXXVI/610/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/609/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/607/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/606/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/605/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/604/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 Specjalnej dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/603/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy Szczegóły