Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/602/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/601/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 25 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/600/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/599/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 25 w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/598/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/597/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/596/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/595/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/594/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/593/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/592/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/591/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 68 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/590/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/589/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 protokół Nr XXXV/17 z XXXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 porządek obrad XXXVI sesji Sejmiku WK-P – 25 września 2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 22.09.2017 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 21.09.2017 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 18.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Komisja Rewizyjna – 21.09.2017 r. Szczegóły