Typ Data Tytuł
Artykuł 07.09.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 22.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 21.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 21.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 18.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 18.09.2017 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.12.2015 Maciej Świątkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 23.12.2015 protokół Nr XIV/15 z XIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 listopada 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/308/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/307/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/311/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/312/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/309/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Obrowo Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/313/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/314/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/315/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/316/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/317/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/318/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły