Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.10.2015 uchwała Nr XIII/287/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 26.10.2015 uchwała Nr XIII/286/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2015 uchwała Nr XIII/285/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020” Szczegóły
Artykuł 01.10.2015 protokół Nr XI/15 z XI nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 września 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/276/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/278/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kikół Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/280/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drzycim Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/281/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/282/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilno Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/284/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/283/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/279/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/275/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi powiatowej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie poparcia działań pielęgniarek i położnych zmierzających do wprowadzenia zmian systemowych dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie programu zapobiegania klęsce suszy hydrologicznej Szczegóły
Akty prawne 07.09.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie likwidacji skutków suszy Szczegóły
Akty prawne 07.09.2015 uchwała Nr XI/274/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do komisji konkursowej na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/262/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/261/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotniki Kujawskie Szczegóły