Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/249/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/250/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/251/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/252/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/253/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/262/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/271/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 24.08.2015 protokół Nr X/15 z X sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 sierpnia 2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Katarzyna Lubańska – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Piotr Kwiatkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Jacek Kuźniewicz – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Dariusz Kurzawa – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Michał Krzemkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Sławomir Kopyść – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Paweł Knapik – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Agnieszka Kłopotek – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Ryszard Kierzek – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Marek Nowak – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Eligiusz Patalas – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły