Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/112/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Unisław Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/111/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniui połączenia jednostek budżetowych. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/110/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwakujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/109/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/108/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/107/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/106/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/115/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nakło n/Notecią Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/116/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/117/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/118/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „PrzyTężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/119/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sytuacji w sektorze produkcji skażonego alkoholu etylowego w kontekście problemów z podatkiem akcyzowym zagrażających likwidacją firmy BIOETANOL AEG sp. z o.o. w Chełmży Szczegóły
Artykuł 30.03.2015 protokół Nr V/15 z V sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 30 marca 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/86/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Izbica Kujawska Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/87/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Potulice Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/99/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/88/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubanie Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/89/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Waganiec Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/90/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wąbrzeźno Szczegóły