Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/91/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/85/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernikowo Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/84/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rypin Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/83/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/82/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/81/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/80/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/78/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2015-2027 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/77/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/92/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/93/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Papowo Biskupie Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/94/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 02.03.2015 protokół Nr IV/15 z IV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 marca 2015 r Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/105/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/104/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku w 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/103/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/102/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/101/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/100/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły