Typ Data Tytuł
Artykuł 12.01.2021 01.02.2021 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie linii kolejowej nr 201 – KS-S.0003.32.2020 Szczegóły
Artykuł 28.12.2020 XXVIII sesja Sejmiku Województwa – 21.12.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 15.12.2020 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 UCHWAŁA NR XXVII/388/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 UCHWAŁA NR XXVII/387/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 UCHWAŁA NR XXVII/386/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 UCHWAŁA NR XXVII/385/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 UCHWAŁA NR XXVII/384/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 UCHWAŁA NR XXVII/383/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Protokół NR XXVI/20 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 października 2020 r. Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Interpelacja radnego Pawła Zgórzyńskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Rypin – Sierpc – KS-S.0003.31.2020 Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie uruchomienia w zbliżającej się perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 nowych źródeł finansowania przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych, w tym wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – KS-S.0003.30.2020 Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 7.12.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 02.12.2020 10.12.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 02.12.2020 17.12.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 02.12.2020 18.12.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 01.12.2020 XXVII sesja Sejmiku Województwa – 30.11.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 01.12.2020 wydruki głosowań XXVII sesji Sejmiku – 30.11.2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.11.2020 17.12.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły