Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2020 15.12.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 18.11.2020 25.11.2020 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 16.11.2020 26.11.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 16.11.2020 27.11.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 13.11.2020 23.11.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 12.11.2020 23.11.2020 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 10.11.2020 25.11.2020 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 09.11.2020 20.11.2020 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 06.11.2020 26.11.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 06.11.2020 27.11.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 04.11.2020 26.11.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 03.11.2020 23.11.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Akty prawne 30.10.2020 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zwiększenia powierzchni budowanych zbiorników retencyjnych do 4.000 m2 bez pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Akty prawne 30.10.2020 UCHWAŁA NR XXVI/382/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 30.10.2020 UCHWAŁA NR XXVI/381/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.10.2020 UCHWAŁA NR XXVI/380/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 30.10.2020 UCHWAŁA NR XXVI/379/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 30.10.2020 UCHWAŁA NR XXVI/378/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 30.10.2020 UCHWAŁA NR XXVI/377/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2020 UCHWAŁA NR XXVI/376/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości Szczegóły