Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.10.2020 UCHWAŁA NR XXVI/375/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 30.10.2020 wydruki głosowań XXVI sesji Sejmiku – 26.10.20 r. Szczegóły
Artykuł 30.10.2020 Protokół Nr XXV/20 z XXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 września 2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.10.2020 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie wsparcia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu o dodatkowe środki ochrony osobistej – KS-S.0003.29.2020 Szczegóły
Artykuł 30.10.2020 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie budowy obwodnicy Łasina w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 538 – KS-S.0003.28.2020 Szczegóły
Artykuł 29.10.2020 XXVI sesja Sejmiku Województwa – 26.10.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 zapytanie radnego Łukasza Krupy w sprawie połączenia kolejowego (szprycha nr 1) województwa kujawsko-pomorskiego z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym – KS-S.0003.27.2020 Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 22.10.2020 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 22.10.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 23.10.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 08.10.2020 09.10.2020 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 07.10.2020 22.10.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 07.10.2020 23.10.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sytuacji na Białorusi Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 UCHWAŁA NR XXV/374/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 UCHWAŁA NR XXV/373/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 UCHWAŁA NR XXV/372/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 UCHWAŁA NR XXV/371/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 UCHWAŁA NR XXV/370/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły