Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.10.2020 UCHWAŁA NR XXV/369/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 UCHWAŁA NR XXV/368/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia odcinków drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 UCHWAŁA NR XXV/367/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 UCHWAŁA NR XXV/366/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 UCHWAŁA NR XXV/365/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 UCHWAŁA NR XXV/364/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2021 roku Szczegóły
Akty prawne 05.10.2020 UCHWAŁA NR XXV/363/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna” Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 protokół Nr XXIV/20 z XXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 interpelacja radnego Pawła Zgórzyńskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 543 relacji Paparzyn – Szabda – KS-S.0003.26.2020 Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 interpelacja radnego Pawła Zgórzyńskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 557 relacji Lipno – Rypin – KS-S.0003.25.2020 Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 22.10.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 12.10.2020 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 19.10.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 XXV sesja Sejmiku Województwa – 28.09.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 wydruki głosowań z XXV sesji Sejmiku – 28.09.20 r. Szczegóły
Artykuł 24.09.2020 XXIV sesja Sejmiku Województwa – 31.08.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 25.09.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 25.09.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie konieczności podjęcia dalszych działań w zakresie wybudowania przeprawy mostowej przez Wisłę w Siarzewie– KS-S.0003.24.2020 Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 21.09.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły