Typ Data Tytuł
Artykuł 23.06.2020 Informacja w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 41/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Infrastruktury Drogowej Szczegóły
Akty prawne 15.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 39/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Szczegóły
Akty prawne 15.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 38 /2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 ZARZĄDZENIE NR 29/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie akceptacji wysokości opłaty za kształcenie w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 zarządzenie Nr 28/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.04.2020 ZARZĄDZENIE NR 27/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do negocjacji w celu bezpośredniego zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego koleją Szczegóły
Akty prawne 10.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 22/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 21/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Audytu i Kontroli Zarządczej Szczegóły
Akty prawne 05.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 18/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie określenia Zasad przygotowywania upoważnień Marszałka Województwa lub pełnomocnictw Województwa Szczegóły
Akty prawne 07.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 8/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 6/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 88/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Organizacyjnego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 83/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 82/19 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 81/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Petycja OR-II-P.153.3.2019 Renata Sutor Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 79/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 30.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 77 /2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Funduszy Europejskich Szczegóły