Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.06.2020 uchwała Nr 20/862/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 uchwała Nr 20/861/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 uchwała Nr 20/860/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży z PKU” Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 uchwała Nr 20/859/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów przyjętych do realizacji w ramach konkursu na organizację i realizację imprez plenerowych organizowanych na terenach wiejskich „Wieś na weekend’2020” Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 uchwała Nr 20/858/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 26/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 uchwała Nr 20/857/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie założeń projektu pt. „Uśmiechnięte Przedszkolaki – edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami” Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 uchwała Nr 20/856/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 uchwała Nr 20/854/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 uchwała Nr 19/853/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 uchwała Nr 19/852/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 finansowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 uchwała Nr 19/851/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 uchwała Nr 19/850/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 uchwała Nr 19/849/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2019 r. Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 uchwała Nr 19/848/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Trampolina 3” Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 uchwała Nr 19/847/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2020-2025 z perspektywą do 2030” Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 uchwała Nr 19/846/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 uchwała Nr 19/845/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 27/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 uchwała Nr 19/844/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 uchwała Nr 19/843/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań na 2020 rok w ramach wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 uchwała Nr 19/842/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanymi wnioskami o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 8/2019 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-333/19) Szczegóły
« 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699 »