Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/604/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-319/19 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/603/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/602/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18, runda XV Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/601/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach dziedziny Infrastruktura edukacyjna nr 20 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/600/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanego wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania (LGD) Stowarzyszenie NASZA KRAJNA LGD: 5/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-328/19) Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/599/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli na rok 2020 w Lokalnych Grupach Działania (LGD) funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu potwierdzenia wykonania przez LGD zobowiązań określonych w § 5 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/598/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/597/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu pod nazwą „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/596/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/595/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Razem łatwiej” – grupa wsparcia psychologicznego dla matek dzieci z autyzmem Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/594/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Między KONTYNENTami – Muzyczne śniadanie dla najmłodszych Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/593/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 25/2020 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/592/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Tożsamość zranionego dziecka” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/591/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów pn. Mistrzostw Okręgu Seniorów w Brydżu Sportowym Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/590/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Indywidualny trening rodzicielski” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/589/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 uchwała Nr 15/588/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wymagających notyfikacji do Komisji Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 27.04.2020 uchwała Nr 14/587/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, schemat: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 – tryb nadzwyczajny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2020 uchwała Nr 14/586/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych”, przygotowanego przez Departament Promocji w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych Szczegóły
Akty prawne 27.04.2020 uchwała Nr 14/585/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2021 r. Szczegóły
« 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699 »