Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.04.2021 uchwała Nr 12/468/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 uchwała Nr 13/494/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 uchwała Nr 13/493/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wąbrzeskiego na lata 2021-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 uchwała Nr 13/492/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 uchwała Nr 13/491/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 uchwała Nr 13/490/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zainicjowania budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Świętosławice w gminie Izbica Kujawska wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 270 Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 uchwała Nr 13/489/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 uchwała Nr 13/488/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 uchwała Nr 13/487/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2021 zadań realizowanych przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 uchwała Nr 13/486/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braillea w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 uchwała Nr 13/485/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 uchwała Nr 13/484/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2021 zadań realizowanych przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 uchwała Nr 13/481/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 uchwała Nr 13/480/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa objazdu północnego miasta Chełmna – ul. Panieńska, Łąkowa, Kilińskiego w Chełmnie Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 uchwała Nr 13/479/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa nawierzchni ul. Słowackiego wraz z odwodnieniem od ul. Bema do ul. Ogrodowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 uchwała Nr 13/478/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 uchwała Nr 12/477/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Metodyki obliczania korekty kwoty dofinansowania według reguły proporcjonalności w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w zakresie EFS) Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 uchwała Nr 12/476/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-415/21) Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 uchwała Nr 12/475/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 uchwała Nr 12/474/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20 Szczegóły
« 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699 »