Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 25/1014/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 25/1013/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części pomieszczenia we Włocławku, będącego w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 25/1012/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 25/1011/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dzierżawionego przez Centrum Medyczne „OLK-MED” Spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 25/1010/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Renowacja elewacji budynku pofortecznego” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 25/1009/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 25/1008/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2020-2021 zadania pod nazwą „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 25/1007/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 25/1006/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Powrót do natury” Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 25/1005/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Integrujące Rękodzieło” Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 25/1004/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 24/999/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 24/998/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 24/997/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu wojewódzkiego pt. „Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+” Szczegóły
Akty prawne 08.07.2021 uchwała Nr 24/996/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu wojewódzkiego pt. „Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+” Szczegóły
Akty prawne 06.07.2021 uchwała Nr 19/748/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (REACT-EU) Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 uchwała Nr 24/995/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 uchwała Nr 24/994/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 uchwała Nr 24/993/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanymi wnioskami o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 11/2019 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie (nabór IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-340/19) Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 uchwała Nr 24/992/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
« 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699 »